Postcode 1013

Postcode 1013
Postcode + letters
Wijk Westerpark
Plaats Amsterdam
Gemeente Amsterdam
Provincie Noord-holland

Statistieken van postcode [+PostcodesOp1Januari+]

Gemeentecode [+gemcode+]
Totaal aantal inwoners [+TotaalMannenEnVrouwen_1+]
Totaal mannen [+TotaalMannen_22+] (0%)
Totaal vrouwen [+TotaalVrouwen_43+] (0%)
Totaal allochtonen [+TotaalAllochtonen_64+] (0%)
Westerse allochtoon [+WesterseAllochtoon_65+] (0%)
Niet westerse allochtoon [+NietWesterseAllochtoon_66+] (0%)

Statistieken huishoudens postcode [+PostcodesOp1Januari+]

Totaal particuliere huishoudens [+TotaalParticuliereHuishoudens_67+]
Eenpersoonshuishoudens [+Eenpersoonshuishoudens_68+] (0%)
Meerpersoonshuishouden zonder kinderen [+MeerpersoonshuishoudensZonderKinderen_69+] (0%)
Meerpersoonshuishouden met kinderen [+MeerpersoonshuishoudensMetKinderen_70+] (0%)
Gemiddelde huishoudensgrootte [+GemiddeldeHuishoudensgrootte_71+]

Kaart van Amsterdam

Postcodes in deze buurt

1013AA1013KA1013PW1013XC1013CR1013HM1013BV1013MZ1013LH1013GL1013WP1013PA1013WL1013PV1013BE